Tantra

Tantra massage / Ritual of intimate touch

Beröring möjliggör djup kommunikation, den skapar närhet och en känsla av trygghet, och är ett underbart sätt att uttrycka kärlek och medkänsla. Den tantriska massagen dyrkar en person, med alla dess aspekter. Den berör den fysiska och energetiska kroppen och välkomnar dess känslor och uttryck.

Din kropp kommer att beröras och dina sinnen aktiveras. Du kommer att bli inbjuden att låta din uppmärksamhet sjunka inåt, att tillåta dig själv att njuta och att vara i det som just detta ögonblick vill visa. Vi tillåter din sexuella energi att flöda och integrerar den i din kroppskänsla.

Sessionen varar i ca 2 timmar om vi inte kommer överens om något annat.

3000 SEK / session

Tantra terapi


Vill du komma djupare i kontakt med dig själv - Din kropp, dina känslor och din sexualitet? Vill du fördjupa eller utforska nya sätt att relatera med dig själv och andra? 

Tantraterapi är en kombination av samtal med empatiskt lyssnande, coachande frågor, övningar och beröring. Innehållet i varje session varierar beroende på vem du är, vart du befinner dig just nu, och dina intentioner. Vi söker att släppa fysiska, emotionella och mentala spänningar och förstärka kontakten till ditt autentiska jag. Jag tar emot både individer och par för dessa sessioner.

Sessionen varar i ca 2 timmar om vi inte kommer överens om något annat.

3000 SEK / session

8000 SEK / 3 sessioner